Perfil del contractant

instal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO

Expediente: AGITADORS R1 RIUSEC

Descripción: instal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit

Tipo de procedimiento: Oberta simplificada

Fecha de publicación: 10/10/2017 07:52

Fecha de envío del anuncio al DOUE: No aplica

Fecha limite de presentación de ofertas: 10/10/2017 07:52

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

Tipo de licitación: licitació de subministraments

Plazo de ejecución: -

Valor estimado del contrato: -

Presupuesto base de la licitación (IVA incluido): -

INFORMACIÓN SOBRE LA ADJUDICACIÓN

Fecha de adjudicación: 10/10/2017 07:52

Empresa adjudicataria: Xylem Water Solutions España, S.L. Unipersonal

Lote: No aplica.

Importe de la adjudicación (IVA incluido): -


Otra información relevante

El 9 de febrer de 2017 es van facilitar les característiques dels dipòsits als proveïdors SULZER, XYLEM, I RAIMABER per a que presentessin la solució tècnica que consideressin més adient, junt amb la corresponent oferta econòmica

ESTADO: Adjudicada

DOCUMENTACIÓN

No hay documentación asociada

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Consultar el pliego de condiciones

DATOS DE CONTACTO

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

licitacions@cassa.es

NORMATIVA

Normativa

No hay documentación asociada

Código ético

No hay documentación asociada