PERFIL CONTRATANTE

instal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit

INFORMACIÓN GENERAL

Expediente: AGITADORS R1 RIUSEC

Descripción: instal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit

Fecha de publicación: 10/10/2017 07:52:37

Requisitos especificos: No

Estado: Adjudicat

Tipo de licitación: Oberta simplificada

Tramitación: Ordin

Tipología: licitació de subministraments

Adjudicador: Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Expediente: AGITADORS R1 RIUSEC

Fecha de publicación: 10/10/2017 07:52:37

ADJUDICACIÓN

Empresa: Xylem Water Solutions España, S.L. Unipersonal

Fecha de acuerdo: 10/10/2017 07:52:37

Fecha de formalización del contrato: 24/04/2017 00:00:00

Importe: 36925.05 €

Observaciones

El 9 de febrer de 2017 es van facilitar les característiques dels dipòsits als proveïdors SULZER, XYLEM, I RAIMABER per a que presentessin la solució tècnica que consideressin més adient, junt amb la corresponent oferta econòmica

ESTADO: Adjudicado

DOCUMENTACIÓN

No hay documentación asociada

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

LUGAR DE INFORMACIÓN

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

Fax: 937155735

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es