PERFIL CONTRACTANT

CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL

INFORMACIÓ GENERAL

Expedient: AS/PO/2022/01

Descripció: CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL

Data de publicació: 14/03/2022 09:01:43

Requisits específics: Si

Estat: Adjudicat

Tipus licitació: Oberta

Tramitació: Ordin

Tipologia: Altres contractes

Adjudicador: Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Expedient: AS/PO/2022/01

Data de publicació: 14/03/2022 09:01:43

ADJUDICACIÓ

Observacions

1. 14-03-2022 Publicació de l’Anunci de licitació i dels Plecs. 2. 23-03-2022 Unifilars antics EDAR Riu Ripoll 3. 25-03-2022 Anuncio Apertura pública Sobre 3 4. 20-05-2022 Anunci adjudicació.

ESTAT: Adjudicat

LLOC DE PRESENTACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

LLOC D’INFORMACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

Fax: 937155735

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es