PERFIL CONTRATANTE

Subministrament de 7 Unitats Turbomixer per a l’eliminació d’escumes sistema Turbomixer Vaughan (US Patents 8,118,244 i 8,348,188) ( Canadian Patent 2,733,720)

INFORMACIÓN GENERAL

Expediente: RMA- 1 /2017

Descripción: Subministrament de 7 Unitats Turbomixer per a l’eliminació d’escumes sistema Turbomixer Vaughan (US Patents 8,118,244 i 8,348,188) ( Canadian Patent 2,733,720)

Fecha de publicación: 23/05/2017 15:47:26

Requisitos especificos: Si

Estado: Adjudicat

Tipo de licitación: Oberta simplificada

Tramitación: Ordin

Tipología: licitació de subministraments

Adjudicador: Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Expediente: RMA- 1 /2017

Fecha de publicación: 23/05/2017 15:47:26

ADJUDICACIÓN

Empresa: RAIMABER FLUID TECH, S.L.

Fecha de acuerdo: 10/06/2017 08:10:07

Fecha de formalización del contrato: 24/05/2017 00:00:00

Importe: 104321 €

Observaciones

L'empresa seleccionada rebrà invitació de participació, en la que disposarà d'un termini de 15 dies per a fer entrega de la documentació requerida

ESTADO: Adjudicado

DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

LUGAR DE INFORMACIÓN

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

Fax: 937155735

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es