PERFIL CONTRACTANT

Subministrament de dues bombes d’elevació I dels seus accessoris, que permetin el buidament progressiu del tanc de laminació R1, amb una capacitat de 600 m3/h a una pressió de 12 m.c.a

INFORMACIÓ GENERAL

Expedient: BOMBES REGULACIÓ R1

Descripció: Subministrament de dues bombes d’elevació I dels seus accessoris, que permetin el buidament progressiu del tanc de laminació R1, amb una capacitat de 600 m3/h a una pressió de 12 m.c.a

Data de publicació: 10/10/2017 07:52:37

Requisits específics: No

Estat: Adjudicat

Tipus licitació: Oberta simplificada

Tramitació: Ordin

Tipologia: licitació de subministraments

Adjudicador: Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Expedient: BOMBES REGULACIÓ R1

Data de publicació: 10/10/2017 07:52:37

Data límit de presentació: 10/10/2017

ADJUDICACIÓ

Empresa: SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.

Data d’acord: 20/10/2017 12:49:53

Data de formalització del contracte: 24/03/2017 00:00:00

Import: 29505 €

Observacions

S\'ha sol·licitat oferta a tres empreses:\r\n- Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A.\r\n- Xylem Water Solutions España, S.L. Unipersonal\r\n- Raimaber Fluid Tech, S.L.

ESTAT: Adjudicat

DOCUMENTACIÓ

No hi ha documentació associada

LLOC DE PRESENTACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

LLOC D’INFORMACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

Fax: 937155735

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es