Perfil del contractant

CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AGITACIÓN PARA FANGOS AL 12% DE CONCENTRACIÓN EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT

Expedient: EXP: SRS-M-001-19

Descripció: CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AGITACIÓN PARA FANGOS AL 12% DE CONCENTRACIÓN EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC

Tipus de procediment: Oberta simplificada II

Data de publicació: 15/07/2019 11:48

Data d’enviament de l’anunci al DOUE: No aplica

Data límit de presentació d’ofertes: 30/07/2019 11:48

INFORMACIÓ SOBRE EL CONTRATE

Tipologia: licitació de subministraments

Termini d’execució: -

Valor estimat del contracte: -

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): -

INFORMACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

ESTAT: Adjudicat

DOCUMENTACIÓ

LLOC DE PRESENTACIÓ

Consultar plec de condicions

DATES DE CONTACTE

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

licitacions@cassa.es

NORMATIVA

Normativa

No hi ha documentació associada

Código ético

No hi ha documentació associada