PERFIL CONTRACTANT

RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL

INFORMACIÓ GENERAL

Expedient: AS/PO/2021/03

Descripció: RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL

Data de publicació: 07/02/2021 07:08:17

Requisits específics: Si

Estat: Desistida

Tipus licitació: Oberta

Tramitació: Ordin

Tipologia: Licitacions d'obres

Adjudicador: Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Expedient: AS/PO/2021/03

Data de publicació: 07/02/2021 07:08:17

ADJUDICACIÓ

Desistida

Observacions

En virtut de la Resolució de l’Òrgan de Contractació de Companyia d’Aigües de Sabadell de data 23 de juliol de 2021 s’ha declarat desert el Procediment de contractació de “Renovación de los cuadros eléctricos de la EDAR de Sabadell Riu Ripoll” al no haver-se presentat cap oferta.

ESTAT: Desistida

DOCUMENTACIÓ

LLOC DE PRESENTACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

LLOC D’INFORMACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

Fax: 937155735

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es