Perfil del contractant

SERVEI DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, S.A. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTROL INTEL·LIGENT DE L’AIRE DE NETEJA DE MEMBRANES (Fuzzy-SmartAirMBR) A L’EDAR DE SABADELL RIU SEC

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT

Expedient: AS/PO/2022/04

Descripció: SERVEI DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, S.A. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTROL INTEL·LIGENT DE L’AIRE DE NETEJA DE MEMBRANES (Fuzzy-SmartAirMBR) A L’EDAR DE SABADELL RIU SEC

Tipus de procediment: Restringit

Data de publicació: 30/06/2022 12:19

Data d’enviament de l’anunci al DOUE: No aplica

Data límit de presentació d’ofertes: 01/07/2022 12:19

INFORMACIÓ SOBRE EL CONTRATE

Tipologia: Altres contractes

Termini d’execució: -

Valor estimat del contracte: -

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): -

INFORMACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

30-06-2022 Anunci d'adjudicació

ESTAT: Adjudicat

DOCUMENTACIÓ

LLOC DE PRESENTACIÓ

Consultar plec de condicions

DATES DE CONTACTE

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es

NORMATIVA

Normativa

No hi ha documentació associada

Código ético

No hi ha documentació associada