PERFIL CONTRACTANT

instal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit

INFORMACIÓ GENERAL

Expedient: AGITADORS R1 RIUSEC

Descripció: instal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit

Data de publicació: 10/10/2017 07:52:37

Requisits específics: No

Estat: Adjudicat

Tipus licitació: Oberta simplificada

Tramitació: Ordin

Tipologia: licitació de subministraments

Adjudicador: Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Expedient: AGITADORS R1 RIUSEC

Data de publicació: 10/10/2017 07:52:37

ADJUDICACIÓ

Empresa: Xylem Water Solutions España, S.L. Unipersonal

Data d’acord: 10/10/2017 07:52:37

Data de formalització del contracte: 24/04/2017 00:00:00

Import: 36925.05 €

Observacions

El 9 de febrer de 2017 es van facilitar les característiques dels dipòsits als proveïdors SULZER, XYLEM, I RAIMABER per a que presentessin la solució tècnica que consideressin més adient, junt amb la corresponent oferta econòmica

ESTAT: Adjudicat

DOCUMENTACIÓ

No hi ha documentació associada

LLOC DE PRESENTACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

LLOC D’INFORMACIÓ

Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.

c/ Concepció, 20 -08202- SABADELL

Fax: 937155735

clients@cassa.es | jvinyoles@cassa.es