Perfil del contractant

EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN ESTADO
RMA- 1 /2017Subministrament de 7 Unitats Turbomixer per a l’eliminació d’escumes sistema Turbomixer Vaughan (US Patents 8,118,244 i 8,348,188) ( Canadian Patent 2,733,720)23/05/2017 15:47:26Adjudicada
AGITADORS R1 RIUSECinstal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit10/10/2017 07:52:37Adjudicada
ARMARIS ELÈCTRICS R1+TURBOMIXERS. RIUSECSubministrament dels armaris elèctrics de control dels elements del dipòsit R1 I dels turbomixers de l'MBR a l’EDAR de Sabadell Riusec20/10/2017 12:47:11Adjudicada
BOMBES REGULACIÓ R1Subministrament de dues bombes d’elevació I dels seus accessoris, que permetin el buidament progressiu del tanc de laminació R1, amb una capacitat de 600 m3/h a una pressió de 12 m.c.a10/10/2017 07:52:37Adjudicada
EXP.:SRS-R-044-12CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRÍFUGA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS EN LA EDAR SABADELL RIU SEC02/07/2018 15:08:44Adjudicada
01-2018Subministrament de material hidràulic20/11/2018 12:26:21Adjudicada
EXP: SRR-M-013-16CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS REJAS DE DESBASTE AUTOMÁTICAS VERTICALES CON ZONA DE TRAMEX, POR DELANTE, DETRÁS Y LATERALES ,TORNILLO TRANSPORTADOR Y TORNILLO COMPACTADOR EN LA EDAR SABADELL RIU RIPOLL25/06/2019 13:23:00Adjudicada
EXP: SRS-M-001-19CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AGITACIÓN PARA FANGOS AL 12% DE CONCENTRACIÓN EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC15/07/2019 11:48:57Adjudicada
EXP. AS/PO/2020/02SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN DECANTADOR CENTRÍFUGO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS EN LA EDAR SABADELL RIU RIPOLL14/08/2020 15:27:23Adjudicada
EXP. -AS/PO/2020/04REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN LAS EDARS DE SABADELL RIU SEC Y SABADELL RIU RIPOLL.14/08/2020 15:29:46Adjudicada
EXP. AS/PO/2020/03REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE SABADELL RIU RIPOLL N.14/08/2020 15:53:48Adjudicada
EXPSUBMINISTRAMENT DE 6.400 MEMBRANES PLANES A L’EDAR DE SABADELL RIU SEC PEL PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA FEBRER 202105/02/2021 11:52:06Adjudicada
AS/MEMB/2021/01Suministro e instalación de cartuchos de filtración de membrana plana y otros elementos de desgaste del BRM de la EDAR de Sabadell-Riu Sec26/03/2021 13:01:56Adjudicada
AS/PO/2021/02CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS TAMICES PRENSA PARA FANGO Y UN TAMIZ DE FINOS CON CHAPA PERFORADA EN LAS EDARS DE SABADELL.28/05/2021 07:11:43Adjudicada
AS/PO/2021/04OBRAS DE CUBRICIÓN Y REFUERZO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE DESBASTE DE LA EDAR DE SABADELL RIU SEC Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PUENTE GRUA EN EL MISMO EDIFICIO.23/09/2021 07:16:06Adjudicada
AS/PO/2022/01CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL 14/03/2022 09:01:43Adjudicada
AS/PN/2022/02Manteniment de sondes i equips de control de les EDARS de Sabadell.29/03/2022 08:17:04Adjudicada
AS/PO/2022/02PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LES OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL POZO DE GRUESOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO SOBRE EL MISMO TERRENO EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC18/05/2022 10:26:28Adjudicada
AS/POS/2022/04PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS PUENTES DESARENADORESDESENGRASADORES EN LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL18/05/2022 10:38:53Adjudicada
AS/PO/2022/03PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN RASCADOR CIRCULAR EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC.18/05/2022 10:51:09Adjudicada
AS/PO/2022/04SERVEI DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, S.A. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTROL INTEL·LIGENT DE L’AIRE DE NETEJA DE MEMBRANES (Fuzzy-SmartAirMBR) A L’EDAR DE SABADELL RIU SEC30/06/2022 12:19:36Adjudicada
AS/PO/2022/05CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR DE COGENERACIÓN Y DE UN SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DEL BIOGÁS EN LA EDAR DE SABADELL RIU-RIPOLL08/11/2022 12:15:25Adjudicada
PROVA_01PROVA_0106/03/2023 10:12:59Adjudicada
AS/POS/2023/01CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE DESCARGA, CUBETO DE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y DEPÓSITO DE 100m3 EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC.13/06/2023 12:24:12Adjudicada
AS/POS/2023/02IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL AHORRO ENERGÈTICO;COOPER ONNES” A LA EDAR DE SABADELL RIU SEC05/07/2023 12:28:22Adjudicada
AS/POS/2024/01CONTRACTACIÓ DE LES TASQUES DE SEGREGACIÓ I FORTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS OT DE LES EDARs DE SABADELL24/04/2024 12:49:58Adjudicada
AS/POS/2024/02PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL20/06/2024 12:26:28Licitación en curso

Manual de usuario