PERFIL CONTRATANTE

EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN ESTADO
RMA- 1 /2017Subministrament de 7 Unitats Turbomixer per a l’eliminació d’escumes sistema Turbomixer Vaughan (US Patents 8,118,244 i 8,348,188) ( Canadian Patent 2,733,720)23/05/2017 15:47:26Adjudicado
AGITADORS R1 RIUSECinstal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit10/10/2017 07:52:37Adjudicado
ARMARIS ELÈCTRICS R1+TURBOMIXERS. RIUSECSubministrament dels armaris elèctrics de control dels elements del dipòsit R1 I dels turbomixers de l'MBR a l’EDAR de Sabadell Riusec20/10/2017 12:47:11Adjudicado
BOMBES REGULACIÓ R1Subministrament de dues bombes d’elevació I dels seus accessoris, que permetin el buidament progressiu del tanc de laminació R1, amb una capacitat de 600 m3/h a una pressió de 12 m.c.a10/10/2017 07:52:37Adjudicado
EXP.:SRS-R-044-12CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRÍFUGA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS EN LA EDAR SABADELL RIU SEC07/02/2018 15:08:44Adjudicado
01-2018Subministrament de material hidràulic20/11/2018 12:26:21Licitaciones
EXP: SRR-M-013-16CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS REJAS DE DESBASTE AUTOMÁTICAS VERTICALES CON ZONA DE TRAMEX, POR DELANTE, DETRÁS Y LATERALES ,TORNILLO TRANSPORTADOR Y TORNILLO COMPACTADOR EN LA EDAR SABADELL RIU RIPOLL25/06/2019 13:23:00Licitaciones
EXP: SRS-M-001-19CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AGITACIÓN PARA FANGOS AL 12% DE CONCENTRACIÓN EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC15/07/2019 11:48:57Licitaciones

Manual de usuario