PERFIL CONTRACTANT

EXPEDIENT LICITACIÓ DATA DE PUBLICACIÓ ESTAT
RMA- 1 /2017Subministrament de 7 Unitats Turbomixer per a l’eliminació d’escumes sistema Turbomixer Vaughan (US Patents 8,118,244 i 8,348,188) ( Canadian Patent 2,733,720)23/05/2017 15:47:26Adjudicado
AGITADORS R1 RIUSECinstal•lació d’agitadors a l’interior del tanc R1 per a garantir una bona homogeneïtzació de l’aigua i evitar la decantació de sòlids al dipòsit10/10/2017 07:52:37Adjudicado
ARMARIS ELÈCTRICS R1+TURBOMIXERS. RIUSECSubministrament dels armaris elèctrics de control dels elements del dipòsit R1 I dels turbomixers de l'MBR a l’EDAR de Sabadell Riusec20/10/2017 12:47:11Adjudicado
BOMBES REGULACIÓ R1Subministrament de dues bombes d’elevació I dels seus accessoris, que permetin el buidament progressiu del tanc de laminació R1, amb una capacitat de 600 m3/h a una pressió de 12 m.c.a10/10/2017 07:52:37Adjudicado
EXP.:SRS-R-044-12CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRÍFUGA DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS EN LA EDAR SABADELL RIU SEC07/02/2018 15:08:44Adjudicado
01-2018Subministrament de material hidràulic20/11/2018 12:26:21Adjudicado
EXP: SRR-M-013-16CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS REJAS DE DESBASTE AUTOMÁTICAS VERTICALES CON ZONA DE TRAMEX, POR DELANTE, DETRÁS Y LATERALES ,TORNILLO TRANSPORTADOR Y TORNILLO COMPACTADOR EN LA EDAR SABADELL RIU RIPOLL25/06/2019 13:23:00Adjudicado
EXP: SRS-M-001-19CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE AGITACIÓN PARA FANGOS AL 12% DE CONCENTRACIÓN EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC15/07/2019 11:48:57Adjudicado
MEMB-2020-0SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTUCHOS DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA PLANA Y OTROS ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BRM DE LA EDAR DE SABADELL-RIU SEC29/05/2020 13:00:53Desistida
MEMB-2020-1SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTUCHOS DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA PLANA Y OTROS ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BRM DE LA EDAR DE SABADELL-RIU SEC07/02/2020 11:43:35Desistida
EXP. AS/PO/2020/02SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN DECANTADOR CENTRÍFUGO DE DESHIDRATACIÓN DE FANGOS EN LA EDAR SABADELL RIU RIPOLL14/08/2020 15:27:23Adjudicado
EXP. -AS/PO/2020/04REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN LAS EDARS DE SABADELL RIU SEC Y SABADELL RIU RIPOLL.14/08/2020 15:29:46Adjudicado
EXP. AS/PO/2020/03REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE SABADELL RIU RIPOLL N.14/08/2020 15:53:48Adjudicado
EXPSUBMINISTRAMENT DE 6.400 MEMBRANES PLANES A L’EDAR DE SABADELL RIU SEC PEL PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA FEBRER 202102/05/2021 11:52:06Adjudicado
AS/MEMB/2021/01Suministro e instalación de cartuchos de filtración de membrana plana y otros elementos de desgaste del BRM de la EDAR de Sabadell-Riu Sec26/03/2021 13:01:56Adjudicado
AS/PO/2021/02CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS TAMICES PRENSA PARA FANGO Y UN TAMIZ DE FINOS CON CHAPA PERFORADA EN LAS EDARS DE SABADELL.28/05/2021 07:11:43Adjudicado
AS/PO/2021/03RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL07/02/2021 07:08:17Desistida
AS/PO/2021/04OBRAS DE CUBRICIÓN Y REFUERZO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE DESBASTE DE LA EDAR DE SABADELL RIU SEC Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PUENTE GRUA EN EL MISMO EDIFICIO.23/09/2021 07:16:06Adjudicado
AS/PO/2022/01CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL 14/03/2022 09:01:43Adjudicado
AS/PN/2022/02Manteniment de sondes i equips de control de les EDARS de Sabadell.29/03/2022 08:17:04Adjudicado
AS/PO/2022/02PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LES OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL POZO DE GRUESOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO SOBRE EL MISMO TERRENO EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC18/05/2022 10:26:28Licitaciones
AS/POS/2022/04PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS PUENTES DESARENADORESDESENGRASADORES EN LA EDAR DE SABADELL RIU RIPOLL18/05/2022 10:38:53Licitaciones
AS/PO/2022/03PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN RASCADOR CIRCULAR EN LA EDAR DE SABADELL RIU SEC.18/05/2022 10:51:09Licitaciones
A003Adquisició i instal·lació motor de cogeneració21/06/2022 08:02:22Desistida
A004Instal·lació motor21/06/2022 08:29:25Licitaciones
AS/PO/2022/04SERVEI DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, S.A. PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTROL INTEL·LIGENT DE L’AIRE DE NETEJA DE MEMBRANES (Fuzzy-SmartAirMBR) A L’EDAR DE SABADELL RIU SEC30/06/2022 12:19:36Adjudicado

Manual d’usuari